کنتور آبفر
کنتور آبفر
کنتور ایران سنجش
کنتور ایران سنجش
لوازم جانبی کنتور
لوازم جانبی کنتور

کنتور از تاسیسات اجباری در هر خانه می باشد. سازنده هر خانه موظف به نصب کنتور های متفاوتی مانند کنتور آب، کنتور برق، کنتور گاز می باشد. شما می توانید با مراجعه به فروشگاه باغبانپور کنتور های مورد نیاز خود را خریداری نمایید. این کنتورها در برند های متفاوتی همچون کنتور آب آبفر و کنتور آب ایران سنجش موجود می باشند.